Dr. Sziget Endre két szálon is kötődik iskolánk történetéhez.
Amikor 1952-ben egyesítették a Mester utcai iskolát a pesterzsébeti közgazdasági középiskolával, akkor a végzett diákok között találjuk Szigeti Endrét. Ugyanazok a jeles tanárok tanították őt is, akik az I. István diákjait a későbbi időkben.

A közös iskola mellett a másik összekötő kapocs az, hogy egyetemi tanárként felfedezte és kutatta iskolánk egykori igazgatónőjének, Takaró Gyuláné doktornak elméleti munkásságát. Ő hívta fel figyelmünket arra, hogy igazgatónőnk 1945 előtt igen komoly közgazdaság elméleti kutatásokat végzett, és megírta hazánk első gazdaság etika könyvét. A Műegyetem első női magántanára volt. Azok az „Istvánosok”, akik továbbtanultak a közgazdasági egyetemen, hallgathatták Dr. Szigeti Endre előadásait, tanulhattak egyetemi jegyzeteiből, megismerhették mélységes mély emberségét.

Kitűnő humor érzéke volt. Ez csillant meg akkor is, amikor Szigeti professzor 75. születésnapjára Hild Márta az alábbi méltatást készítette, mert amikor tartalmát megismerte csak annyit mondott, ez jó lenne nekrológnak is.

Az alábbi méltatást Hild Márta 2009-ben állította össze abból az alkalomból, hogy Dr. Szigeti Endre professzort 75. születésnapja alkalmából a Budapesti Corvinus Egyetem 2009- ben Egyetemért emlékérem kitüntetésben részesítette. Megjelent a BCE Közgazdaságtudományi Kar Hírlevelében.

Dr. Szigeti Endre

Dr. Szigeti Endre 1956-ban került az egyetemre, kezdő oktatóként a Politikai gazdaságtan Tanszéken az elmélettörténet oktatásába kapcsolódott be. Amikor később a tárgy önálló tanszéket kapott, a Közgazdasági Elméletek Története Tanszéken folytatta oktatói munkáját. Innen került 1986-ban az egyetem keretei között működő Pedagógus-közgazdászok Továbbképzési és Információs Központba, majd 1996-os nyugdíjba vonulásáig a Magyar közgazdasági felsőoktatás-történeti kutatócsoportban dolgozott. Négy évtizedes szakmai és közéleti tevékenysége jelentősen gazdagította azt a közös munkát, amin a Közgáz hírneve és
töretlen szakmai megbecsülése alapult. A három név, Mátyás–Mihalik–Szigeti, egyetemünkön évtizedekig egyet jelentett az elmélettörténet tárggyal. Oktatási tapasztalataikkal, kutatómunkájukkal, egymás után megjelenő tankönyveikkel, ők hárman alapozták meg, és formálták sokáig a tárgy egyetemi rangját. Elmélettörténetet akkor még minden közgazdászhallgató, szaktól és tagozattól függetlenül tanult, kiegészítve ezzel a marxista politikai gazdaságtan oktatásában megszerzett ismereteket. A Dr. Mátyás Antal által kutatott korai és modern „polgári közgazdaságtan” mellett a Szigeti–Mihalik páros az ún. „szocialisták” közgazdasági nézeteit dolgozta fel. Dr. Szigeti Endre kutatói munkásságában emellett jelentős helyet kaptak a magyar szociáldemokraták közgazdasági nézetei, és a magyar közgazdasági gondolkodás tradícióinak feltárása is. Eredményes szakmai munkáját fémjelzik önállóan vagy szerzőtársakkal közösen kiadott szakkönyvei, elmélettörténet tankönyvei, valamint szakmai folyóiratokban megjelent tanulmányai.

Sokrétű publikációs tevékenységéből kiemelendő kiváló szakfordítói munkássága is, továbbá az a figyelemreméltó munka, amit Sánta Kamatláb c. kötet szerkesztőjeként végzett, bemutatva 75 év közgazdász humorát. Nyugdíjas éveiben pedig egészen más műfajban, több mesekönyv szerzőjeként lépett olvasói elé.

Dr. Szigeti Endre különböző posztokon állandó szereplője volt egyetemünk közéletének is. Fiatal oktató korában az egyetem rektori titkáraként dolgozott, később aktív szerepet vállalt a Szabó Kálmán-féle egyetemi reformelképzelések külső feltételeinek megteremtésében. Az 1970-es években dékánhelyettes volt az Általános Közgazdasági Karon, a Tanárképző Bizottságnak elnökeként pótolhatatlan érdemeket szerzett a közgazdász-tanárképzés reformjának kidolgozásában. Elismert szakmai tudása mellett a hallgatók szeretetét és tiszteletét vívta ki azzal, hogy mindig is tanári munkája fontos részének tartotta a diákközösségekkel, és az egyes hallgatókkal való közvetlen kapcsolatok ápolását.

Kirándulásokra, szakmai gyakorlatokra kísérte el diákjait, hosszú évekig patronálta az egyetemi énekkart. Szakszervezeti vezetőként is egyetemünk működési feltételeinek javításáért dolgozott. Különösen azt követően kapott erre lehetőséget, hogy 1982-ben megválasztották az egyetemi szakszervezeti bizottság titkárának, és tagja lett a PDSZ Felsőoktatási Tanácsának. Rövid
ideig az 1988-ban megalakult FDSZ alelnökeként tevékenykedett, miközben egyetemünkön az FDSZ SZB első titkára volt.
Egyetemi kollégái és volt tanítványai Dr. Szigeti Endrét 70. születésnapján egy tanulmánykötettel köszöntötték, melyet Bárányné Szabadkai Éva közreműködésével az állandó szakmai pályatárs, gyakori szerzőtárs és személyes jó barát Dr. Mihalik István
szerkesztett.

Több évtizedes egyetemi munkássága elismeréseként, Dr. Szigeti Endre professzort
75. születésnapja alkalmából a Budapesti Corvinus Egyetem 2009-ben Egyetemért emlékérem
kitüntetésben részesítette.

 

S íme, azzá lett, mert Szigeti professzor úr 2020. december 23-án örökre itt hagyott bennünket.

 

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük