Tárgy: a 1095 Budapest Mester u. 56-58 sz. alatti épület állaga (Szent István Technikum és Kollégium) – különös tekintettel a 111 éves műemlék értékű épület tetőszerkezetére

Időjontja: 2022 mácius 1. 17 óra
Helyszín: az iskola 101.terme

Meghívottak/Résztvevők:
– Harmath Zsolt az iskola igazgatója (Dr Varga Zoltán Balázs kancellár, az épület vagyonkezelője, betegség miatt lemondta a részvételét, megbízásából az iskola igazgatója képviselte a BGSZC-t)
– Engedyné Juhász Veronika, a Fővárosi Polgármesteri Hivatal Várostervezési Főosztályának a helyi védettségű épületekért felelős munkatársa (Erő Zoltán budapesti főépítész megbízásából)
– Maczák Johanna IX. kerületi főépítész
– Árva Péter IX.kerületi önkormányzati képviselő, statikus
– Egyedné Horváth Mónika iskolaigazgató helyettes
– Csősz János szakértő, tetőfedőmester

valamint a Volt Istvánosok Baráti Köre részéről 22 fő a jelenléti ív szerint.

Bevezetőjében Béki Gabriella a Volt Istvánosok Baráti Köre Elnöke elmondta, hogy már egy évtizede aggodalommal figyeljük szeretett és nagy
múltú alma materünk épületének (IX. Mester u. 56-58) pusztulását. Ezt a
kerekasztal megbeszélést azzal a céllal hívta össze, hogy közösen megvitassuk: a veszélyhelyzet elhárításán túl az épület teljes felújításának,
ezáltal a benne lévő képzőművészeti alkotások, valamint az iskola szellemi
öröksége megőrzése érdekében mit tudunk tenni.

Harmath Zsolt elmondta, hogy 2018-ban került kinevezésre az iskola
igazgatójának, de1998 óta tanít az iskolában és ismeri az épületnek az
állapotával kapcsolatos történéseket. Jelentős felújításra ezen időszak alatt
nem került sor. Mint iskolavezetőnek ez nem is tartozik a hatáskörébe.

Harmath Zsolt megértéssel beszélt arról, hogy a BGSZC 22 iskola
vagyonkezelője, ezért az az elve, hogy minden évben minden iskolára
költenek valamennyit. Ezen elv alapján került sor az utóbbi években több részletben az iskolaépületünk középső homlokzati részének a tatarozására.
Történt már részleges ereszcsere, sor került a kollégium és a második emeleti utcafront nyílászáróinak, valamint lámpatesteknek a cseréjére is. Harmath Zsolt elmondta, hogy a BGSZC a kisebb mértékű akut problémák
elhárításában is partnere volt az iskolának (pl. helyenként kialakult
penészedés megszüntetése).

Harmath Zsolt elmondta azt is, hogy neki, mint iskolaigazgatónak havi 50
ezer Ft-os kerete van. Jelenleg ebből rendezik – szakaszolva – a tantermek
mennyezetének a helyreállítását (a megbeszélés helyszíneként szolgáló fszt.
101 teremben a málló vakolat és a mennyezet is arról árulkodott, hogy ez a
terem még nem került sorra).

Kiegészítés a Centrum kérésére: Az iskolának tényleg havi 50.000 Ft készpénz áll rendelkezésre a felújításokra, de 2023-ban évi  8.990.577 Ft is a rendelkezésére áll, amit akár karbantartásra is fordíthat. Ezen felül a Centrum még a saját költségvetéséből is bocsát az iskola rendelkezésére felújítási pénzeket.

A tető rendkívül rossz állapotáról is tudomása van a BGSZC-nek. Csősz
János 2022 január 12-i szakértői véleményét (ld.melléklet) követően saját
szakértőjük is felméréseket készített, tervek is születtek.
Kérdésre válaszolva közölte, hogy a BGSZC által készíttetett szakvéleményt
és a tervek tartalmát, ütemezését nem ismeri, erről ő, mint iskolaigazgató
nem kapott tájékoztatást.

Csősz János, aki a Baráti kör felkérésére készítette el a szakvéleményét
2022 januárjában, elmondta, hogy a megbeszélésre érkezve – csupán külső
szemrevételezéssel – úgy látta, hogy a tetőn a javasolt javítások azóta is
elmaradtak. A veszélyhelyzet megszüntetésére, az épület védelmére a
manzárd tető meredeksége miatt megoldást csak a felállványozással
végezhető felújítás hozhat. (Amennyiben a tetőfelújításhoz az épület
felállványozásra kerül, ami költséges, akkor célszerű lenne a
homlokzatfelújítás folytatása is).
Felújítás hiányában ázik a szerkezet, ami a későbbiekben sokkal jelentősebb
költségráfordítással hozható csak helyre. Elmondta, hogy szakmai körök
véleménye szerint a tetők karbantartására évente az épületek értékének
mintegy 10 %-át kell fordítani.

Árva Péter elmondta, hogy Csősz János szakértői véleményét korrektnek
tartja, azzal tökéletesen egyetért, csak néhány hangsúlyt máshova tenne.
A tetőfelújításnak nemzetgazdasági értelme van, ha elmarad a felújítás, az
államnak sokkal költségesebb lesz a lepusztult épületszerkezet helyreállítása. A fenntartónak meg kell értenie, hogy a probléma elhanyagolása még nagyobb problémát fog okozni, és öt év múlva ötször annyiba fog kerülni a megoldása.

Béki Gabriella számított rá, hogy azt fogjuk hallani: a felújításhoz pénz kell, sok pénz, és a BGSZC-nek nincs erre pénze.
Budapest fővárosi helyi védettségű építészeti örökségének jegyzékében
szerepel középiskolánk épülete (Főváros 30/2017. (IX.29) önkormányzati rendelete). Ebben nevesítve van egy „építészeti értékvédelmi támogatás”,
kifejezetten a folyamatos karbantartást meghaladó mértékű felújításokra,
amire évenként lehet pályázni. Megkérdezte, hogy a BGSZC egyszer is
pályázott-e erre a forrásra.

Engedyné Juhász Veronika elmondta, hogy a tulajdonos nevében nem tud
nyilatkozni. A főváros 1994-ben helyi védelem alá helyezte az épületet
értékőrző céllal. Az ilyen épületekre vonatkozóan valóban volt egy keret. Ez
25 éven keresztül eredményesen műkődött, de már negyedik éve nem tudtak meghirdetni pályázatot forráshiány miatt.
Ha lenne élő pályázat, akkor sem lehetne pályázni a normál karbantartási
körbe tartozó munkákra, csakis a műemléki jelleggel összefüggőkre. Az
összegre vonatkozó kérdésre elmondta, hogy az egész fővárosra a korábban
évente 100 Mft volt a megpályázható, elnyerhető keretösszeg. Tehát több
száz milliós Ft értékű munka ebből a keretből nem finanszírozható.

Maczák Johanna elmondta, hogy véleménye szerint Budapest Főváros
Kormányhivatalához, Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztályához kellene
fordulni, amennyiben valóban életveszélyről lehet szó. Rámutatott arra is,
hogy a biztonság kérdése komoly súllyal esik latba a döntések
meghozatalakor, ez – pl. életveszélyes helyzet esetében – akár kötelezési
eljárást is vonhat magával.

Árva Péter felhívta a figyelmet arra, hogy komoly felelősség az épület
állapotának életveszélyes minősítése, hiszen ez jó esetben a helyreállításhoz, felújításhoz szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre bocsátásához vezethet, de rossz esetben akár az iskolai műkődés felfüggesztéséhez, ami több száz diák, tanár, iskolai dolgozó életét befolyásolja.

Egyedné Horváth Mónika elmondta, hogy a BGSZC-vel kifejezetten jó az
iskola kapcsolata, aminek pl látható következménye, hogy nálunk minden
tanteremben van projektor. Most folyik egy állapotfelmérés tűzvédelmi
szempontok figyelembe vételével. Reméli, hogy ennek kapcsán is lesz
előrelépés.

A Baráti Kör részéről is többen hozzászóltak:
Forstner Gabriella: helyesnek tartaná, ha a BGSZC arra törekedne,
hogy egy-egy iskola felújítására koncentráltan kerüljön sor, és nem
elaprózva, minden iskolában minden évben egy keveset.
Gavaltik János: úgy véli, hogy határozottabb fellépésre van szükség,
nyomásgyakorlással lehetne eredményesebben célt érni.
Lukácsi Béla rákérdezett, hogy mi történne akkor, ha az iskola írna
egy levelet a felettes szervnek, hogy életveszély van.
Anka Mária szerint a homlokzat egy részének lefestésénél sokkal
fontosabb lenne a tető felújítása. A jelenlévő szakemberektől vár
javaslatot, hogyan tudnánk előrelépni.
Deli Lajos: véleménye szerint az épület állapotával kapcsolatos
kialakult helyzetről tájékoztatni kell a nyilvánosságot.

Béki Gabriella elmondta, hogy tapasztalata szerint a pénzzel kapcsolatban
két fontos axióma van:

  1. Soha nincs elég pénz,
  2. Pénz arra van, amire politikai akarat van.

Emlékeztetett arra, hogy már évekkel ezelőtt, Szabó Balázsné vezetésével
kezdtünk lépéseket tenni az épület felújítása érdekében.
Éveken keresztül megértéssel hallgattuk az ígérgetéseket, és türelemmel
vártuk a megoldást. Most úgy gondoljuk, hogy tovább kell lépnünk, mert
minket nemcsak a méltán nagy múltú iskolánk hagyományainak ápolása
érdekel, hanem a jövője is.

Végezetül megköszönte a kerekasztal megbeszélés résztvevőinek, hogy
eljöttek és közösen nyíltan beszélhettünk a problémáról.
Tervezi, hogy ezen Emlékeztető megküldésével egyidejűleg a Baráti Kör
delegációja számára személyes megbeszélést kezdeményez dr. Varga Zoltán
Balázs kacellár úrral (BGSZC), valamint Budapest Főváros Kormányhivatal,
Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztályával az esetleges veszélyhelyzettel
és a probléma várható fokozódásával kapcsolatosan.

Budapest, 2023 .03.02.

Az emlékeztetőt készítette: Neudoldné Láng Valéria (a Baráti Kör tagja)

Volt Istvánosok Baráti Köre Egyesület
1095 Budapest, Mester utca 56-58.
almamater.szistvan@gmail.com

One thought on “EMLÉKEZTETŐ – a Volt Istvánosok Baráti Köre által kezdeményezett kerekasztal beszélgetésről”

  1. A legutóbbi osztálytalálkozón láttuk a folyosón az “Akikre büszkék vagyunk” tablót. Poénkodtunk, hiányoltuk magunkat, de örömmel láttuk, hogy Csányi Sándor is ebben a nagyszerű iskolában szerezte meg az alapokat. Ő nagyszerű mecénás, és mindig értékek mentén támogat – tudom, hogy nem egyszerű manapság a “szponzorkesergő” – de mindenképpen megkeresném!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük